Mestringskurs for migranter

Aksept arrangerer mestringskurs for asylsøkere og innvandrere tre ganger i året. Kurspakken består av to kursnivåer som bygger på hverandre: Mestringskurs 1 og 2. Kursene går over flere dager og holdes i Aksepts lokaler.

Hvor og når

place Fagerheimgata 16, Oslo event 14.06.2018 schedule 09:00

Deltakerne har tilbud om opphold på Aksept helgen før og/eller etter kurset. Dette gir økt mulighet for nettverksbygging og tid til individuell veiledning.

Kursene er en blanding av kunnskapsformidling, tid for diskusjon og refleksjon, utprøving av egne ferdigheter og bearbeiding av egen historie. Vi veksler mellom grupper og plenum og stimulerer til likepersonssarbeid.

Det faglige innholdet i våre mestringskurs fokuserer på basiskunnskap om hiv, rettigheter, ansvar og plikter. Videre på fysisk, seksuell og psykisk helse og bevisstgjøring av ressurser og egenomsorg. Vi tolker til aktuelle språk gjennom hele kurset.