UTSATT: Mestringskurs for deg som lever med hiv – kurs 2

Forestill deg at du blir mer bevisst på dine indre stemmer, tankefeller og adferd som leder deg vekk fra å være den beste utgaven av deg selv. La deg inspirere gjennom dialog og erfaringsutveksling med andre, til å tenke nytt om deg selv og egne erfaringer fra å leve med hiv. Hvordan kan jeg bruke mine erfaringer i eget liv og samtidig være til inspirasjon og nytte for andre?

Hvor og når

place Oslo event 30.05.2021 - 09.06.2021 schedule 10:00

HivNorge og livsstilstrateg Walter Heidkamp inviterer deg som lever med hiv til mestringskurs. Walter Heidkamp er sertifisert NLP-Coach og ACMC Metacoach og lever selv med hiv. Det er viktig med aktiv deltakelse for å få utbytte av kurset. I påmeldingen ber vi deg fylle ut din motivasjon for å delta. Det er begrenset antall plasser, og medlemmer og nye deltakere vil bli prioritert. For å få utbytte av seminaret er det også viktig med gode norskkunnskaper.

Seminaret vil bestå av en hel dag med fysisk oppmøte i en egnet lokalitet i Oslo, etterfulgt av to digitale møter. Vi legger opp til små grupper, og det vil derfor bli avholdt to kurs.

Kursavgift: Gratis for medlemmer i HivNorge og 400 kroner for ikke-medlemmer. Er du ikke medlem, kan du melde deg inn i HivNorge via dette skjemaet. Medlemskap koster 100 kroner.

Inkludert er lunsj og middag på den fysiske kursdagen. Utenbys deltakere kan få dekket reiseutgifter til Oslo etter rimeligste måte, og en overnatting hvis behov.

Tidspunkt:

Kurs 2:

Søndag 30. mai fra 10-16, etterfulgt av felles middag. Digitale oppfølgingsmøter onsdag 2. juni og onsdag 9. juni fra kl. 17, med varighet på inntil to timer.

Påmeldingsfrist: Tirsdag 11. mai 2021

PDF med informasjon om mestringskurs

Foto: Quang Anh Ha Nguyen/Pexels