HivNorges årsmøte – Utsatt

Årsmøtet er utsatt. Ny dato vil bli annonsert på et senere tidspunkt. HivNorges årsmøte er organisasjonens høyeste organ. Årsmøtet avholdes 26. mars klokken 17-21 i HivNorges lokaler.

Hvor og når

place Christian Krohgs gate 34, 0186 Oslo event 26.03.2020 - 26.03.2020 schedule 17:00 - 21:00

Personmedlemmer har tale-, forslags- og stemmerett ved årsmøtet. Hvert organisasjonsmedlem kan stille med en representant til årsmøtet. Organisasjonsmedlemmer har tale- og forslagsrett ved årsmøtet, og hver organisasjon har én representant. Alle betalende personmedlemmer har stemmerett. Innkomne forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sekretariatet i hende minst en måned før årsmøtet. Oversikt over innkomne forslag og saker som skal behandlet på årsmøtet skal gjøres tilgjengelig for organisasjonens medlemmer senest to uker før møtet.

For ytterligere informasjon om HivNorges organisering kan du lese våre vedtekter her.