Hiv-Nordenmøte i Reykjavik

Hiv-Nordenmøte 28.–30. september 2018

Hvor og når

place Reykjavik event 28.09.2018 schedule

HivNorge er med i det nordiske samarbeidet Hiv-Norden. Hver medlemsorganisasjon er representert med to deltagere. Fra HivNorge deltar Bente Bendiksen og Karin Valvik.