Gruppe for deg som ikke definerer deg som heterofil

Mangfold og annerledeshet beskrives ofte som noe positivt, men kan for mange være krevende å leve ut og å leve med - ikke minst over tid. Vi kan erfare gode liv, kjærlighet, glede og samvær, men også diskriminering, latterliggjøring, mobbing, ensomhet og utfordringer knyttet til hiv, rus, vold og manglende tilhørighet.   

Hvor og når

place Formidles direkte til deltakerne event 21.05.2021 - 21.05.2021 schedule 14:30

Savner du et sted du kan snakke åpent og beskyttet om hvordan det påvirker deg å leve ditt liv? Vi inviterer til et rom for samvær, refleksjon og støtte for ulike livserfaringer. 

Vi møtes ca. en gang i måneden, hver gang i 2,5 timer. Det er maksimalt syv deltakere i gruppen, og det kan derfor være venteliste dersom det er fullt. Du vil bli invitert til en individuell inntakssamtale før deltakelse i gruppen. Denne kan gjennomføres på telefon eller digitalt dersom du ønsker det. 

Gruppen er åpen for alle kjønn og aldersgrupper. Vi prioriterer personer som lever med hiv, personer som bruker PrEP og personer som har erfaring med chemsex eller annen rus dersom det er venteliste.

Ta kontakt med HivNorge på 21314580 om du ønsker å delta.