Digitalt årsmøte 2021

Årets digitale årsmøte gjennomføres på zoom.us. For å få tilsendt påloggingsinformasjonen til sendingen må du melde deg på via lenken i denne kalenderhendelsen.

Hvor og når

place zoom.us event 18.03.2021 - 18.03.2021 schedule 17:00

Det digitale årsmøtet avholdes 18. mars klokken 17.00 

For å få tilgang til den digitale sendingen må du melde deg på via denne lenken. Påmeldingsinformasjon sendes ut til alle påmeldte medlemmer 18. mars klokken 15.30

HER FINNER DU SAKSPAPIRENE TIL ÅRSMØTET

I henhold til HivNorges vedtekter:
§ 5 – Årsmøtet
Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Styret innkaller til årsmøte med minst to måneders varsel.

Årsmøtet skal ha følgende dagsorden:

 1. Valg av ordstyrer.
 2. Valg av referent.
 3. Valg av tellekorps og to personer til å undertegne protokollen.
 4. Godkjenning av innkalling.
 5. Godkjenning av dagsorden.
 6. Godkjenning av årsmelding og regnskap fra foregående kalenderår.
 7. Godkjenning av budsjett/økonomiplan for inneværende år, herunder medlemskontingent.
 8. Vedtak om overordnet politikk- og arbeidsprogram.
 9. Innkomne saker.
 10. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer, jf. § 6.
 11. Valg av valgkomité, jf. § 8

Alle fremmøtte personmedlemmer som har betalt kontingent, har tale- forslags- og stemmerett ved årsmøtet.

Stemme kan ikke avgis ved fullmakt.

Hvert organisasjonsmedlem kan stille med én representant til årsmøtet som gis tale- og forslagsrett.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sekretariatet i hende minst fire uker før årsmøtet avholdes.

Sakspapirer til årsmøtet skal gjøres tilgjengelig for organisasjonens medlemmer senest to uker før møtet.

HivNorge går fra og med 2021 over fra rullerende kontingentbetaling, til at kontingent for alle medlemmer forfaller den 15. mai hvert år. Nye medlemmer betaler i forbindelse med innmelding. Dette innebærer ved en fortolkning av vedtektenes ordlyd at alle medlemmer som har betalt kontingent for foregående år, og de som har betalt ved innmelding før årsmøtet samme år, har stemmerett på årsmøtet, som finner sted før utgangen av mars hvert år.  Dette gjelder også for årsmøtet 2021.

Har du spørsmål til eller trenger bistand, kan du kontakte oss i HivNorge. Vi er å treffe på kontortelefonen vår (21 31 45 80), via Messenger, på vår Facebook-side (HivNorge) eller via e-post.