Velkommen til HivNorges årsmøte 2023

Torsdag 23. mars avholdes HivNorges årsmøte. Alle våre medlemmer ønskes velkommen.

Hvor og når

place HivNorges lokaler i Rosenkrantz' gate 4, 0159 Oslo event 23.03.2023 - 23.03.2023 schedule 18:30

For å delta på årsmøtet og ha stemmerett, må man ha betalt medlemskontingent for 2022. Ta kontakt med oss på e-post eller tlf. 21 31 45 80 dersom du ikke er sikker på om kontingent er betalt.

Her er oversikt oversikt over innkomne forslag og saker som skal behandles på årsmøtet.

Personmedlemmer har tale-, forslags- og stemmerett ved årsmøtet. Hvert organisasjonsmedlem kan stille med en representant til årsmøtet. Organisasjonsmedlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett ved årsmøtet, og hver organisasjon kan stille med én representant. Vi minner om at stemmegivning ved fullmakt ikke lenger er mulig.

MERK: Vi minner om at organisasjonsmedlemmer gir beskjed senest mandag 20. mars 2023 om hvem som vil representere organisasjonen på årsmøtet. Dette må gjøres skriftlig på e-post.

 

Foto: Sincerely Media/Unsplash