Studie bekrefter at hivpositive på behandling er helt smittefri!

HIVNORGE MENER: 0 virus = 0 smitte har vært vårt budskap i flere år. Nå er det enda en gang bekreftet for godt gjennom en stor studie i Europa! Man kan ikke smitte noen med hiv om man er på vellykket behandling! Dessverre er norske myndigheter og enkelte leger i ferd med å utfordre denne suksesshistorien i Norge!

scheduleOppdatert: 08.01.2019

createForfatter: Anne-Karin Kolstad

labelEmner:

Leger ved Rigshospitalet i København har undersøkt nesten 75 000 samleier mellom hivpositive og hivnegative. I ingen av tilfellene ble den friske parten smittet.

Studien er utført blant 1000 mannlige, homoseksuelle par i 14 europeiske land og koordinert av overlege Jens Lundgren ved Rigshospitalet i København. De har undersøkt nesten 75 000 samleier mellom to menn uten kondom og hvor den ene var hivpositiv. Ingen av de hivnegative ble smittet. Studiet konkluderer derfor med at en hivpositiv som er under full behandling ikke kan overføre viruset videre ved sex.

Flere norske medier skriver nå om studien og vi håper dette vil bidra til at befolkningen generelt får opp øynene for dette og tar til seg kunnskapen. Det er fremdeles forbundet med stigma å leve med hiv. Mye av grunnen til dette er at mange som lever med hiv blir møtt med uvitenhet. Både blant venner, familie, partnere, men også på arbeidsplassen og i helsevesenet generelt. Vi i HivNorge får stadig henvendelser der det fremkommer at folk tror de kan bli smittet av hiv, basert på gammel og utdatert kunnskap. Nå er det oppe og avgjort! 98 prosent av alle som lever med hiv i Norge er på vellykket medisinering som tilsier at de er smittefrie og ikke kan overføre viruset til andre, selv ikke via sex. Kvinner som lever med hiv kan unnfange og føde barn på naturlig måte, uten at viruset overføres til barnet.

Vi håper at studien når ut til store deler av befolkningen, slik at de også settes i stand til å møte de som lever med hiv på en god måte og at dette vil gjøre det enda lettere for de som lever med hiv å være åpen om sin kroniske diagnose.

Men, det er et skjær i sjøen her i Norge. For akkurat nå er norske myndigheter og enkelte leger i ferd med å rokke ved denne suksesshistorien for de som lever med hiv i Norge. Resultatene i studien handler i stor grad om den utrolige medisinske utviklingen man har hatt innenfor hivlegemidler. At de som lever med hiv har fått tilgang til effektive én pille-kombinasjoner med få bivirkninger de siste ti årene og dermed har leve med hiv som en kronisk sykdom, være smittefri, ha et godt immunforsvar, slippe vanskelig bivirkninger og fungere godt i sitt daglige liv. Dette settes nå i spill fordi hivlegemidler har vært på anbud og man har valgt en anbudsvinner som er ti år gamle medisiner som man vet har mange bivirkninger.

Medisiner som mange som lever med hiv måtte ta for over ti år siden og som de husker ga mange og vanskelige bivirkninger. At man må ta to istedenfor én pille kan nok de fleste takle, men å bli dratt tilbake til gamle medisiner som man i sin tid ble anbefalt å slutte med, er vanskelig å forholde seg til. De siste ti årene har norske infeksjonsleger bedt sine pasienter gå over til de mest effektive og skånsomme én pille-kombinasjonen blant annet for å skåne nyrene. Nå sier mange av de samme legene at det går helt fint å gå tilbake på de gamle medisinene som gir bivirkninger og kan skade blant annet nyrene. Dette er ikke greit, og det vil kunne bidra til at tilliten mellom pasient og lege blir borte. HivNorge mener prosessen rundt anbudskonkurransen og måten enkelte leger nå forsøker å presse sine pasienter over på gamle medisiner med høy bivirkningsprofil er svært uheldig. Det har vi skrevet om her:

Fra én til to piller

Leger presser pasienter

I tillegg er vi nå også høyst sannsynlig fratatt muligheten til å få ta del i den stadige utviklingen av nye hivlegemidler. Det kommer snart nye hivlegemidler på markedet som har enda bedre effekt og er enda mer skånsom mot kroppen og indre organer. Disse må nok nå opp i helseforetakenes Beslutningsforum, og selv om de skulle bli godkjent, har norske infeksjonsleger hengende over seg at de skal sette flest mulige pasienter over på anbudsvinneren for å spare inn penger over sykehusets budsjett. Da velges neppe mer effektive og forbedrede hivlegemidler som naturlig nok vil koste mer enn billig-varianten de nå har valgt.

La oss beholde suksessformelen som har bidratt til at de som lever med hiv i Norge i dag er smittefrie og kan leve gode liv som kronikere resten av sitt liv. Å gamble med dette er ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig. Større bivirkninger og muligheten for at enkelte slutter med sin livsviktige hivmedisin, kan koste samfunnet langt mer på sikt.

Saken hos NRK i går om studien

Her er publiseringen fra Amsterdam om studien.

 

 

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.