Samarbeid og samordning

2016 blir starten for det mange på hivfeltet har ventet på lenge: samarbeid. HivNorge, Nye Pluss, Aksept og Kirkens Bymisjon Leve med hiv i Bergen og Aksept og mestring i Trondheim har sammen søkt på midler fra Helsedirektoratet for helhetlig ivaretakelse av mennesker som lever med hiv de neste tre årene.

scheduleOppdatert: 15.03.2018

createForfatter: Leif-Ove Hansen, styreleder

labelEmner:

Vi mener at dette er eneste måten å få mest mulig ut av pengene som er satt av til helhetlig ivaretakelse av mennesker som lever med hiv.  Det er lov å rope hurra, men det er en lang vei igjen før man har et stødig og godt samarbeid mellom alle, men intensjonen er god og stemningen er god.  Vi har kommet spesielt godt i gang sammen med daglig leder i Nye Pluss, Kim Fangen.  Jeg har alt vært på felles besøk i Trondheim sammen med Fangen, og det er ikke bare at det blir mer dynamikk og faglighet ut av praktisk samarbeid, det er en lettelse å spore hos sykehusene og lokale samarbeidspartnere.

Vi vil fortsette å jobbe utadrettet og være synlige på de lokale infeksjonsavdelingene. Skal vi lykkes med å kjempe for hivpositives interesser og rettigheter, må vi stå samlet og enes om en felles strategi. Både når det kommer til tilbud til hivpositive og hvilke politiske saker vi skal fronte.

Det er også viktig for oss som daglig jobber på hivfeltet å være synlig i hele landet og være til stede når det er aktiviteter lokalt. Det er også tydelig å se at lærings- og mestringskurs er noe som virker positivt for de som deltar, og det gjøres godt arbeid ved mange infeksjonsavdelinger som kan overføres til andre.  Det krever ikke mye, men det gjør en betydelig forskjell i livene til de som deltar.

Sammen med Kim Fangen og resten av hivfeltet i Norge vil vi få mye bedre oppfølging og ikke minst deltakelse av mennesker som lever med hiv både i hivorganisasjonene og på sykehusene. Neste steg for mange som lever med hiv er å få være ressurspersoner for andre. Det å selv ha fått diagnosen hiv gir mange en nyanse helsepersonell ikke kan gi dem som nylig er blitt diagnostiserte med hiv.

Over år har mange hivpositive vært hivinformanter for samfunnet og støttepersoner for andre som deler diagnosen. Nå er vi kommet så langt at hivpositive også må få gjøre dette likepersonsarbeidet på sykehusene slik som andre kronikergrupper får tilbud om av sine respektive pasientorganisasjoner. Internasjonalt er dette gjort med stor suksess, og det er i tråd med politikernes ønske om pasientens helsevesen og en medbestemmelse i egen sykdom.

Vi ser at tredelingen av midlene til hivfeltet som i tillegg til helhetlig ivaretakelse av mennesker som lever med hiv er forebygging blant MSM og forebygging blant migranter, følger tidligere klare inndelinger. Vi ser at vi som interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv ikke har kapasitet  til å drive forebygging blant migranter, men vi stiller oss positive til å samarbeide og gi informasjon til de organisasjonene som tar dette arbeidet. Det er her mye av nysmitten av hiv skjer, og forebyggingsarbeidet trenger et vesentlig løft.

HivNorge er svært optimistisk for fremtiden med samarbeid og håper alle organisasjonene som skal jobbe med ivaretakelse av mennesker som lever med hiv, er villige til å sette dette målet først, framfor stillinger, tilskudd og egen organisasjon.  Det er ikke vanskelig hvis målet er å gjøre det til beste for mennesker som lever med hiv.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.