Oslo bør bli Fast Track City

Fast Track Cities er et nettverk av byer fra hele verden som sammen har satt seg et hårete mål: Nå slutten på hiv-aidsepidemien innen 2030.

scheduleOppdatert: 02.11.2021

createForfatter: Halvor Frihagen

labelEmner:

Fast Track Cities, er et initiativ fra FNs organisasjon for hiv og aids UNAIDS, den internasjonale foreningen for aidsbehandlere IAPAC, FNs bosetningsprogram UN-Habitat og Paris by, for å nå slutten på hiv/aids-epidemien.   

Fast Track City-aksjonen ble etablert for å mobilisere til innsats for å nå UNAIDS (FN) sine 90-90-90 mål. 90-90-90-målet betyr at alle land skal ha diagnostisert minst 90% av alle som lever med hiv. 90% av de diagnostiserte skal være på hivbehandling og 90% av de på behandling skal være effektivt virussupprimert (ha færre enn 50 viruskopier per ml. blod). De nye målsettingene er nå satt til 95-95-95 og eliminere hiv og aids innen 2030. Å nå disse målene vil sette oss på en bane mot å nå null nye HIV-infeksjoner og null AIDS-relaterte dødsfall. 

Vellykket hivbehandling som fjerner smitterisiko og den hivforebyggende behandlingen PrEP har gitt gode resultater og en helt tydelig nedgang i nye hivtilfeller i Norge. Men vi er ikke i mål, hvert år er det fortsatt nye tilfeller av hiv i Norge. Her er det noen grupper som skiller seg ut, der vi ikke ser en nedgang i hivtallene holder seg høye, og hvor de tiltakene vi har i verktøykassen ikke har samme effekt. Det er blant menn med migrasjonsbakgrunn bosatt i Norge som har sex med menn, og blant menn som er bosatt i Norge og som på reiser har sex i land med høy forekomst av hiv. Her tror vi Oslo kan lære av andre Fast Track Cities. 

Oslo trenger også nye verketøy for å sikre at sårbare grupper får tilgang til PrEP, og særlig tilgang til PrEP som injeksjon og også her mener vi har mye å hente ved å være inkludert i Fast Track Cities. 

Over halvparten av alle som lever med hiv i Norge er bosatt i Oslo-området, og det er også i Oslo at de fleste nye tilfellene blir diagnostisert. Oslo er derfor den av Norges byer som i størst grad er berørt av hiv. Politisk vilje og skjerpede tiltak må på plass, og ved å knytte oss til Fast Track Cities initiativet, vil vi forplikte oss til å stoppe denne utviklingen. Å ta del i dette globale samarbeidet vil både bidra til at Oslo og Norge når målene, men også være en inspirasjon for andre byer, både nasjonalt og i land som opplever Norge som naturlig å sammenlikne seg med. 

Byer blir med i Fast Track City-nettverket ved å undertegne Paris-erklæringen, som først og fremst er en politisk erklæring der byene binder seg til prinsipper for hvordan hiv og aids-epidemien skal avsluttes ig setter seg klare mål på veien.  

Gjennom å undertegne erklæringen får byene tilgang til forskjellige verktøy, blant annet Fast Track Cities Web Portal, der fremgangen mot slutten på hiv og aids-epidemien kan måles. Portalen finner du her: https://www.fast-trackcities.org/data-visualization 

Sivilt samfunn har en naturlig del av Fast Track Cities initiativet, og HivNorge vil svært gjerne bidra inn i dette arbeidet, og fortsette det gode samarbeidet vi har med Oslo kommune og våre andre samarbeidspartnere på feltet. 

Pariserklæringen, versjon 3.0, finner du her: https://www.iapac.org/files/2020/09/Paris-Declaration-3.0-December-2019-1.pdf 

Les også

schedule25.11.2022

→ Solidaritetsmarkering i Trefoldighetskirken

Under årets markering av verdens aidsdag 1. desember gjeninnføres markering i kirken, slik det var tradisjon for i mange år. Med musikk og lystenning ønsker vi alle velkommen til å minnes dem som er rammet av hiv og aids gjennom tidene.

schedule25.11.2022

→ Faglig påfyll hos Fafo 1. desember

1. desember markeres verdens aidsdag over hele verden. Bli med HivNorge og Fafo til lunsj med faglig påfyll, hvor vi tar opp erfaringer og lærdom etter 40 år med hiv.