Kutt til UNAIDS reverseres i revidert nasjonalbudsjett 

— HivNorge er glade SV har bidratt til å reversere regjeringens foreslåtte kutt til UNAIDS i revidert statsbudsjett, kommenterer generalsekretær Anne-Karin Kolstad. To år med en verdensomspennende pandemi har hatt alvorlige konsekvenser for mennesker som lever med, eller er i risiko for å få hiv i lav- og mellominntektsland. Tiden er ikke inne for å kutte i støtten til viktige FN-organ og til verdens fattigste, understreker hun. 

scheduleOppdatert: 14.06.2022

createForfatter: Caroline Pisani

labelEmner:

Det er fullt mulig å nå UNAIDS’ overordnede mål om å få bukt med hivepidemien som en trussel mot folkehelsen innen 2030. UNAIDS advarer mot det enorme tapet menneskeliv som en følge av ved at nasjoner som Norge kutter i bistandsmidler, og viktigheten av finansieringen og en lateral deling av nyvinninger innen forskning og teknologi i den globale responsen for å sikre behandling og ulike forebyggende tiltak. På tross av at det er en seier at bistanden til UNAIDS nå videreføres, ble støtten FN-organisasjonen mer enn halvert i 2020. HivNorge advarte da om de konsekvensene dette ville medføre for den internasjonale responsen mot hiv. Allerede før covid-19 var det internasjonale hivarbeidet underfinansiert, UNAIDS anslår videre at konsekvensen av pandemien kan nå opp mot en halv million hiv-relaterte dødsfall på grunn av manglende tilgang på behandling under de mange nedstengingene i enkelte land.  

Vi står nå midt i en ny krise gjennom krigen i Ukraina. Ukraina har en stor andel mennesker som lever med hiv, og svært mange av disse er nå på flukt. UNAIDS var raskt på plass og er svært aktive i arbeidet med å sørge for den medisinske behandlingen i mottakerlandene for mennesker på flukt fra krigen.  

— At SV gjennom sin enighet med regjeringen om revidert statsbudsjett har fått på plass en reversering av foreslått kutt til UNAIDS, er derfor svært viktig gitt situasjonen for det internasjonale hiv- og aidsarbeidet og pågående flyktningkrise i Ukraina, konkluderer Kolstad. — Vi håper at regjeringen har tatt med seg de gode erfaringene fra et internasjonalt samarbeid i møte med en global sykdomskrise, og vil bevilge ytterligere midler til UNAIDS over neste års budsjett. 

Les også

schedule02.10.2023

→ Eldre med hiv og PrEP-brukere inn på Oslos handlingsplan

HivNorge er glade for å ha fått økt fokus på eldre som lever med hiv og på å få raskere tilgang til PrEP inn i Oslo kommunes nye handlingsplan for kjønns-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold.

schedule27.09.2023

→ PrEP på agendaen

Som en del Fast Track Cities 2023-konferansen i Amsterdam har HivNorge deltatt på flere foredrag og erfaringsutvekslinger om den hiv-forebyggende behandlingen PrEP. PrEP er et viktig og aktuelt tema under konferansen, siden introduksjonen av PrEP har bidratt til stor reduksjon av nye hivtilfeller globalt.