Ja, vi må snakke om sex

Frank Rossavik roper et kraftig varsko om økningen av hivsmitte blant menn som har sex med menn. Og, det er bra. Vi trenger å snakke mer om hiv og seksuell helse

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Anne-Karin Kolstad, generalsekretær HivNorge

labelEmner:

I forbindelse med verdens aidsdag 1.12 i fjor la Helsedirektoratet sammen med HivNorge frem en undersøkelse som viste at kunnskapen om hiv i befolkningen er sørgelig liten – og særlig blant unge. Hiv har i alt for mange år vært diagnosen man ikke snakker om. Heldigvis har stadig flere medier sluppet til mennesker som lever med hiv og som kan fortelle om hvordan de lever med diagnosen. Men, det er stor mangel på saker i mediene om seksuell helse, smitteveier og seksuelt overførbare infeksjoner. Og, det er i hovedsak organisasjoner som jobber med hiv eller driver forebygging av hiv som er på banen. LLH har i sitt forslag til ny handlingsplan satt mer fokus på temaet og vi ser frem til at de bruker sin stemme enda mer aktivt i årene fremover.

Vi håper at regjeringens kommende nye strategi for seksuell helse vil bidra til økt fokus og tiltak. Undervisningen i skolen er for dårlig, befolkningen vet lite om smitterisiko og om hvordan hiv ikke smitter. Ja, selv i helsevesenet er kunnskapen om hiv for lav. Når HivNorge eller andre aktører på feltet inviterer fastleger eller annet helsepersonell utenfor infeksjonsavdelingene, er responsen liten eller helt fraværende.

Imidlertid er det viktig for oss å oppdatere litt om hivsituasjonen i Norge i dag. Om lag 5 000 lever i dag med hiv. 90 prosent går på vellykket behandling, noe som betyr at de ikke lenger har målbart virus i blodet og således ikke er smitteførende. Vellykket behandling er et av de viktigste forebyggingstiltak vi har!

Nå har også de fremste fagfolkene innenfor infeksjonsmedisin stilt seg bak en anbefaling av PrEP. PrEP er en hivmedisin hivnegative kan ta og som gjør at de ikke smittes av hiv. For det finnes både menn som har sex med menn, heterofile menn og kvinner som av ulike grunner ikke bruker kondom. PrEP vil være svært egnet for disse. Derfor mener vi i HivNorge at PrEP må på plass snarlig slik at vi kan begrense økningen av smittetallene.  Ifølge Folkehelseinstituttet finnes det mellom 500-700 som lever med hiv og ikke er klar over sin status. Disse må vi nå frem til og gi tilbud om test. Jo raskere de kommer i behandling, desto bedre smitteforebygging.

Vi har en jobb å gjøre, men den må gjøres på mange områder. Den kan ikke gjøres ene og alene av organisasjonene på hivfeltet. Myndighetene må på banen. Skolen må banen. Fastleger og annet helsepersonell må ta sitt ansvar og mediene kan ta sitt ansvar som formidler til befolkningen. La oss snakke om hiv, seksuelt overførbare infeksjoner og vår egen seksuelle helse. Disse temaene burde ikke være tabubelagte i 2016.

Anne-Karin Kolstad, Generalsekretær i HivNorge

Les Frank Rossaviks kronikk i Aftenposten tirsdag 9. februar 2016

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.