Hiv og hepatitt C smitter ikke gjennom spytt

Kriminalomsorgen ønsker å ta i bruk spyttehetter for å forebygge smitte av hiv og hepatitt C. Forslaget Kriminalomsorgen nå har kommet med er alvorlig og basert på feilaktig og utdatert kunnskap.

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Anne-Karin Kolstad, generalsekretær HivNorge

labelEmner:

I artikkelen Mener innsatte spytter mer: – Jeg fikk det rett i munnen i NRK onsdag 15. mai, fremkommer det at det har vært en øking i hendelser hvor innsatte spytter på betjenter i norske fengsler. – Det å bli spyttet på er nedverdigende, men det som kanskje er enda verre er usikkerheten rundt at det kan være smitte i spyttet, sier hovedverneombudet i Kriminalomsorgen Raymond Nilsen til NRK. Artikkelen fortsetter med å vise til at det «er risiko for at spytteklysene en del fengselsansatte blir servert, inneholder blod fra sår i munnen. Derfor må de sjekkes for sykdommer som Hiv og Hepatitt C etter å ha blitt truffet.»

Det er alvorlig at Kriminalomsorgen fremmer et slikt forslag som er basert på utdatert kunnskap om smitterisiko.

HivNorge kan godt forstå at det er ubehagelig å bli spyttet på. Noen risiko for å bli smittet med hiv og hepatitt C er det derimot ikke. Selv for hepatitt B er det særdeles liten risiko for at viruset overføres på denne måten, men fengselsbetjenter får uansett tilbud om vaksine mot både hepatitt A og B.

Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i HivNorge. Foto: Reidar Engesbak

Hiv og hepatitt C er alvorlige sykdommer, men heldigvis er de lite smittsomme. Likevel er det mange myter rundt hvordan de smitter. Slike forestillinger fører til unødvendig smittefrykt for de som er redd for at de har blitt utsatt for smitte. Internasjonale studier på hepatitt C med over 1000 par hvor den ene part har hepatitt C viser etter 10 års forskning at smitteoverføring ikke forekommer. Lang og solid forskning har slått fast at dersom en som lever med hiv er på vellykket behandling er det ingen risiko for å bli smittet med hiv, og selv om hiv ikke blir behandlet, er det ingen reell smitterisiko i en slik situasjon.  Hiv smitter når man har ubeskyttet sex med en person som ikke er på vellykket behandling, eller ved deling av sprøyter til injeksjon. Hepatitt C smitter ved deling av brukerutstyr for narkotika, stikkuhell og blodoverføring med infisert blod.

Det er altså smittefrykt som er problemet, ikke reell risiko for smitte.

En ugrunnet frykt for smitte går utover livskvaliteten både for innsatte og ansatte i fengselsvesenet. Det er trist at Kriminalomsorgen ikke har valgt å innhente nødvendig kunnskap om hvordan hiv og hepatitt smitter. Hadde de gjort dette, ville de ha kunnet trygge sine ansatte slik at de slapp å bekymre seg unødig for potensiell smitte. Hiv og hepatitt smitter ikke via spytt, selv ikke om spyttet er blodig. Både HivNorge og andre pasientorganisasjoner, sammen med spesialister innenfor infeksjonsmedisin tilbyr seg gjerne å øke kunnskapen til både ledelsen og de ansatte innenfor Kriminalomsorgen.

Det ligger nå et forslag på justisminister Kallmyrs bord om å ta i bruk spyttehetter på innsatte. Vurdering av bruk av tvangsmidler må gjøres på bakgrunn av fakta, og ikke på grunn av irrasjonell smittefrykt eller forestillinger. Man kan ikke bli smittet med hiv og hepatitt gjennom spytting og HivNorge godtar ikke at hiv og hepatitt C blir brukt som vikarierende argumenter for å ta i bruk tvangsmidler.

Forslaget Kriminalomsorgen nå har kommet med er alvorlig og basert på feilaktig og utdatert kunnskap, og er en alvorlig inngripen i enkeltpersoners rettigheter. Justisministeren bør ikke imøtekomme deres forslag.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.