Hallikparagrafen er til hinder for smittevern!

HivNorge jobber med forebygging av hiv-spredning på alle samfunnsarenaer. Dagens hallikbestemmelse i straffeloven er til hinder for et effektivt smittevern blant personer som selger sex og deres kunder.

scheduleOppdatert: 03.02.2020

createForfatter: Jens Harald Älgenäs Eliassen

labelEmner:

For HivNorge er det et sentralt mål å forhindre at nye mennesker blir smittet av hiv. Hiv er en uhelbredelig infeksjon, som ubehandlet fører til alvorlig sykdom og sikker død. Med dagens gode medikamenter kan hivpositive i dag ha normal livslengde, uten at det er noen risiko for at de smitter andre, men dette krever at man daglig tar medikamenter som fører til ulempe for den enkelte og kostnad for helsevesenet. Sikrere sex ved bruk av kondom, testing, behandling av alle hivpositive, og PrEP til utsatte grupper er effektive virkemidler som gjør at vi har kontroll på hivepidemien i Norge.

Lovgivning rundt salg av seksuelle tjenester er et kontroversielt spørsmål med steile fronter. For HivNorge er skadereduksjon, smittevern og omsorg for stigmatiserte og utsatte grupper de viktigste hensynene når vi skal ta stilling til hvordan loven om hallikvirksomhet og kjøp og salg av seksuelle tjenester skal utformes. Dessuten er det viktig for oss å lytte til dem som er direkte rammet av lovverket, nemlig de som selger sex.

Derfor er vi kommet til at hallikbestemmelsen bør endres. Etter at vilkåret om utnyttelse falt bort, slik at alle som støtter eller hjelper en som selger sex kan straffes, har det ført til økt risiko for smitte, økt utsatthet for vold og dårligere livskvalitet for dem som selger sex.

I straffesaker har politiet brukt kondomer som bevis for salg av sex, og kontaktet utleier for at de skal si opp leiekontrakten med personen de mistenker at selger sex. Flere personer som selger sex kan ikke samarbeide, eller be andre om hjelp for å føle seg trygge og ha en sikrere hverdag. Avtaler må gjøres i det skjulte. Alt dette fører til at den som selger sex mer utsatt for press, vold og tvang, og dermed usikker sex.

Da blir både sexarbeideren og den som kjøper sex utsatt for smitte, både av hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner.

Alle kvinner har rett til en hverdag uten vold, uten tvang og uten smittefare. Derfor er det åpenbart for oss at loven må endres.  Vi mener at hallikbestemmelsen i straffeloven, slik den lyder og praktiseres nå, er til hinder for effektivt smittevern. Loven går ut over tryggheten og livskvaliteten til mennesker som selger seksuelle tjenester.

Derfor støtter vi parolen «Stopp vold mot kvinner* – fjern hallikparagrafen!» i årets 8 mars-tog.

Denne kronikken ble først publisert i Klassekampen lørdag 1.2.2020

Les også

schedule28.02.2024

→ Hiv er ikke en forbrytelse 

I dag, 28. februar markerer vi at hiv ikke er en forbrytelse, på den globale HIV Is Not A Crime Awareness Day.

schedule26.02.2024

→ Er du ny i Norge og trenger hivmedisiner?

Alle som oppholder seg i Norge og lever med hiv, har rett til gratis hivbehandling. Denne får man hos leger på nærmeste sykehus med infeksjonsmedisinsk avdeling.