Fyhn

Det er med vantro vi leser vi politimester Truls Fyhns leserinnlegg i avisa Nordlys onsdag 9. juni. Det er ikke til å tro at en offentlig tjenestemann kan tillate seg å trå så langt over alle grenser som Tromsøs politimester her gjør.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter:

labelEmner:

I innlegget avslutter han med følgende: Det er ikke riktig at politiet offentliggjorde at Jean G er HIV-positiv i forbindelse med pågripelsen. Det kunne imidlertid ha vært fristende all den tid Jean G. selv har et heller tilfeldig forhold til sin åpenhet om dette, vedkommende er tidligere dømt til fengselsstraff for å ha hatt seksuell omgang med fire personer uten å gjøre oppmerksom på viruset.

Bakgrunnen for leserinnlegget er en sak Nordlys bringer den 4. juni hvor avisen redaksjonelt omtaler en sak hvor en Tromsø-mann dømmes i Nord-Troms tingrett for å ha truet en politibetjent. Vedkommende Tromsø-mann, Jean G, velger i leserinnlegg 8.juni i samme avis å beskrive hvordan han opplevde situasjonen med politiet. Overskriften er; ”Å være neger i Truls Fyhns rike”. Truls Fyhn svarer 9. juni med et leserinnlegg med overskriften ”Å være neger i en rettsstat.”

Selve sakens innhold er ikke avgjørende for HivNorges mening, men derimot reagerer vi kraftig på Truls Fyhns uttalelser (som vi har gjengitt ovenfor). Vi må si at Fyhn her fremviser utdatert kunnskap om hiv generelt, og om smitterisiko og smitteveier spesielt. Politimesterens leserinnlegg kan oppfattes som at hivpositive ikke bør ha et seksualliv, noe som selvfølgelig ikke er tilfelle.

Nyere forskning, blant annet Fafos rapport ”Fortsatt farlig å kysse?” fra 2008, viser at lav kunnskap om hiv henger tett sammen med dårlige holdninger til hivpositive, noe som politimesterens uttalelser må være et kroneksempel på. Som autoritetsperson og rollemodell må Fyhn være bevisst sine uttalelser.

Utfordringer knyttet til åpenhet om hiv er noe Jean G i så fall deler med de fleste hivpositive verden over. Hiv er fortsatt en diagnose som er meget belastende da de fleste hivpositive opplever at det er vanskelig å være åpen på grunn av redselen for å bli en ”snakkis” på byen, redselen for å bli utestengt av samfunnet, kollegaer eller redselen for å miste jobben eller ikke få jobb. Dessverre finnes det også i dag mange grove eksempler på at dette ikke bare er forestillinger hivpositive har, alt for mange har slike erfaringer.

Nettopp på grunn av de mange negative holdningene hivpositive møter i samfunnet, bør jo spesielt en offentlig tjenestemann trå varsomt. I tillegg bærer Fyhn et særskilt ansvar i sin opptreden ovenfor byens innbyggere gjennom sin stilling som autoritetsperson. Det kan vel heller ikke være en politimesters rolle å gjøre hele Tromsø eller Norges befolkning oppmerksom på hvem som er straffedømt for hva?

Når Fyhn opptrer som Opplysningen kan jo vi være varslere og gjøre Fyhns arbeidsgiver oppmerksom på hans utilbørlige adferd i tjenesten. I tillegg må vi kunne si at han bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen.

Vi forventer at politimester Fyhn i det minste beklager sin opptreden.

Evy-Aina RøeGeneralsekretær HivNorge

Evy-Aina Røe

Les også

schedule05.06.2023

→ Hjelp til å kartlegge hverdagsdiskriminering

Opplever du eller noen du kjenner stygge eller sårende kommentarer, vitser eller blikk? Er du ung og lever med en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom? Bidra med å svare på en anonym undersøkelse av Fafo for å kartlegge hverdagsdiskriminering mot funksjonshemmede.

schedule23.05.2023

→ Apekopper blir mpox

Siden november i fjor, har mpox vært det offisielle navnet internasjonalt på det som tidligere ble kalt monkeypox. Nå vil også Norge følge rådene til verdens helseorganisasjon (WHO) og endre navnet på sykdommen apekopper til mpox.