Fem år siden PrEP-ja

Det er i dag fem år siden daværende Helse- og omsorgsminister Bent Høie kontaktet styreleder Leif-Ove Hansen og generalsekretær i HivNorge og ba oss komme opp til hans kontor. Der ble vi møtt av TV2 og snart ble det klart at statsråden ville annonsere at regjeringen sa ja til å innføre den forebyggende hivmedisinen PrEP.  

scheduleOppdatert: 19.10.2021

createForfatter: Anne-Karin Kolstad

labelEmner:

Et mangeårig politisk påvirkningsarbeid hadde båret frukter og HivNorge var svært takknemlige for at statsråden hadde lyttet til kunnskapen om hva denne metoden og medisinen hadde bidratt til av resultater i mange andre land. Norge ble det første landet som innførte denne forebyggende medisinen uten egenandel og regjeringen fulgte opp det viktige prinsippet om at både behandling og forebygging av allmennfarlige smittsomme sykdommer skal være gratis.  

Etter fem år er det omtrent 2000 personer som bruker PrEP. Innføringen av  PrEP ble det tiltaket som førte til nedgang i antall nye hivinfeksjoner slik at Norge nå har kontroll på hiv-epidemien og har innfridd FNs og UNAIDS internasjonale mål med god margin.  

Dessverre skaper organiseringen av ordningen utfordringer, da PrEP nærmest ved et arbeidsuhell ble overført til sykehusfinansiering januar 2018 og må forskrives av infeksjonsmedisinere i spesialisthelsetjenesten. Forebyggende medisin hører ikke hjemme i spesialisthelsetjenesten. Dette grepet har gjort at tilgangen til PrEP har helt unødvendige skranker, og for mange står i kø for å bli vurdert for PrEP. Oppfølgingen av brukerne belaster spesialisthelsetjenesten unødig.  

PrEP bør tilbakeføres til blå resept og fastleger og klinikker som arbeider med seksuell helse bør få forskrivningsrett og tilgang til å ivareta ordningen. Dette er nødvendig for sikre at alle grupper som er i risiko for å få hiv kan få tilgang til dette effektive forebyggende smitteverntiltaket.  

HivNorge vil utfordre den nye regjeringen til å finne løsninger som får PrEP tilbake på blå resept. Vi er kjent med ta det i praksis handler om noe så enkelt som kodeverk og pakningsbilag. At praktiske utfordringer og byråkrati skal stanse gode tiltak for å beskytte  mennesker som lever med risiko for å få en livslang kronisk sykdom er uforståelig og vi ber helsemyndighetene, regjeringen og Stortinget om å finne praktiske løsninger.  

PrEP er et effektivt og billig smitteverntiltak og har gitt mange mulighet til å ta vare på egen og andres helse.  Vi må sikre at alle som trenger det får  tilgang til PrEP. 

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.