Eldre med hiv og PrEP-brukere inn på Oslos handlingsplan

HivNorge er glade for å ha fått økt fokus på eldre som lever med hiv og på å få raskere tilgang til PrEP inn i Oslo kommunes nye handlingsplan for kjønns-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold.

scheduleOppdatert: 02.10.2023

createForfatter: Anne-Karin Kolstad

labelEmner:

HivNorge deltok fredag 29. september i innspillsmøte hos Helse- og sosialutvalgets arbeidsutvalg i anledning fornyelse av Stolt og Fri, som er Oslo kommunes nye handlingsplan for kjønn-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold.

HivNorge har tidligere i prosessen sendt inn høringsinnspill som du kan lese her.

Siden arbeidet med handlingsplanen ble iverksatt, har HivNorge etterspurt mer fokus på helse og særlig seksuell helse i handlingsplanen. Vi opplever at utvalget har tatt våre innspill inn i den nye utgaven av handlingsplanen.

Vi har vært opptatt av å fremheve at menn som har sex med menn (msm), enten de identifiserer seg som homofile, bifile, heterofile eller annet, utgjør en viktig gruppe av de av oss som lever med hiv i Norge i dag. Heldigvis går smittetallene nedover, og det er i dag få som blir smittet mens de er bosatt i Norge. De aller fleste nye tilfeller på den årlige norske statistikken over hivdiagnoser, er smittet før de kom til Norge, og kjente til at de levde med hiv før ankomst. 

Omtrent halvparten av alle som lever med hiv i Norge i dag, mottar sin behandling ved de tre store sykehusene som betjener Oslo: Ullevål, Rikshospitalet og AHUS. Vi antar derfor at omtrent halvparten av alle som lever med hiv i Norge lever i Oslo. Vi mener derfor at det er avgjørende at Oslo kommune tar et større ansvar for hivarbeidet, all den tid Oslo er episenteret for hiv i Norge.

Eldre som lever med hiv

Vi har vært særlig opptatt av den økende gruppen eldre med hiv og langtidsoverlevere med hiv som er på vei inn eller allerede benytter seg av omsorgstjenestene i Oslo. Vi er derfor glade for at utvalget har vektlagt følgende tekst i handlingsplanen:

«Det er en relativt stor gruppe eldre, først og fremst menn som har sex med menn, som ble smittet med hiv på nittitallet og som har både somatiske og psykiske helseplager knyttet til hiv-diagnosen. De har enten senvirkninger av hiv/aids før de gode medisinene kom rundt år 2000, eller bivirkninger av tidligere hiv-legemidler. Disse kommer nå stadig hyppigere i kontakt med kommunehelsetjenesten og mottar tjenester, hjemmebasert eller på institusjon. Denne gruppen er utsatt for trippelt stigma, både som homofile, som hiv-positive og som eldre med psykiske og somatiske helseproblemer. Oslo kommune skal sørge for at denne gruppen skal få en likeverdig pleie når de kommer i kontakt med kommunale tjenester.»

Fast Track City Oslo

Under fredagens innspillsmøte, løftet HivNorges generalsekretær at HivNorge var pådriver for at Oslo skulle bli med i initiativet Fast Track Citites, som har som målsetting å eliminere hiv innen 2030. Oslo skrev under avtalen i fjor og arbeidet er i gang, ledet av Helseetaten. Norge og Oslo har lykkes med de fleste av målene, men har fremdeles store utfordringer med det fjerde målet – eliminering av stigma ved å leve med hiv.

HivNorge kommer nå rett fra en konferanse i Amsterdam med de ulike byene som er med i Fast Track Citites-initiativet. Her var det helt tydelig at også de store byene i Europa og USA sliter med de samme utfordringene som oss, ikke minst rundt manglende kunnskap om hiv hos helsepersonell og i omsorgssektoren.

Helseetaten i Oslo styrer Fast Track City Oslo med sterk støtte fra sivil sektor. Vi løftet derfor overfor Helse- og sosialutvalgets arbeidsutvalg at de vil trenge noe ekstra midler til å få gjennomført en undersøkelse blant helsepersonell om deres kunnskap om hiv, slik at vi mer målrettet kan sette inn tiltak for å redusere stigma.

Foto av HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad. Foto: HivNorge

PrEP-køene må ned

Det som også kom svært tydelig frem på Fast Track Citites-konferansen er at den forebyggende hivbehanlingen PrEP har vært en stor suksess i land og byer der dette er introdusert, og har bidratt til en sterk nedgang i nye hivtilfeller. I Amsterdam rapporterte de om kun 9 nye hivtilfeller i fjor. Dette er på linje med situasjonen i Oslo. Men, det som står i veien for en nullvisjon, er treghet i systemet for å få starte med PrEP. I Oslo har vi fremdeles lange køer for PrEP. Lovisenberg Sykehus var sist ute med å kunne tilby PrEP-ordningen og nå er det altså 9 måneders kø for å få starte på PrEP. At PrEP kun kan skrives ut av spesialisthelsetjenesten og ikke kan organiseres av helseklinikker i kommunen, fører til store problemer.

Utvalget har lyttet til våre anmodninger om å se nærmere på forvaltningen av PrEP-ordningen og har lagt inn følgende punkt i handlingsplanen:

«Oslo kommune går i dialog med staten om en regelverksendring som forenkler tilgangen til den hiv-forebyggende medisinen PrEP for menn som har sex med menn. Oslo kommune skal jobbe for å spre informasjon om gratis Hepatitt B- vaksine.»

Gratis HPV-vaksine

Under innspillsmøtet ba HivNorge også om at det kommer inn et punkt i strategien, om at man bør arbeide for at menn som har sex med menn og særlig msm som lever med hiv skal få gratis HPV-vaksine. Det er en økning av analkreft blant msm, som betyr at en vaksine må prioriteres.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.