camera_altFoto: FHI

Her kan du få vaksine mot mpox

Her finner du oversikt over hvem som prioriteres for vaksinen

Til tross nedgang i tilfeller av apekopper, så er personer i risikogrupper oppfordret til å vaksinere seg mot mpox. Tilbudet for mpoxvaksine utvides, og nå er vaksinen tilgjengelig for prioriterings gruppe 1, 2 og 3. Dette betyr nå at mpoxvaksine er tilgjengelig for alle menn eller transpersoner som har sex med menn. Personer fra prioriteringsgruppe 2 og 3 vil få vaksine i sin kommune. Informasjonen oppdateres jevnlig.

Kommunene

Menn og transpersoner som ikke lever med hiv eller bruker PrEP vil nå få mpoxvaksine i sin kommune. Ta kontakt med din kommune for å høre hvordan du kan få avtale for å få vaksine. Du vil måtte betale en egenandel for konsultasjonen.

Se Oslo kommunes nettside for mer informasjon om vaksinering i Oslo. Fredrikstad kommune tilbyr vaksinasjon mot mpox til risikogruppe 2 og 3 til innbyggere i hele Østfold.

Tilbudet til prioriteringsgruppe 1, menn og transpersoner som har sex med menn og lever med hiv eller bruker PrEP, og menn og transpersoner som selger sex til menn, vil fortsatt motta vaksinetilbudet fra sitt behandlingssykehus (spesialisthelsetjenesten).

Helse Sør-Øst (Oslo)  

Oslo Universitetssykehuset Ullevål, Infeksjonsmedisinsk poliklinikk

HVEM GJELDER DETTE FOR:
De som behandles for hivinfeksjon på de infeksjonsmedisinske poliklinikkene på Ullevål og Rikshospitalet . Personer som bruker hiv forebyggende medisiner, PrEP, fra Pro senteret kan også motta vaksinering på Ullevål. 

HVA SKAL DU GJØRE:
Ringe til poliklinikken på mobil 90 71 66 ​79.
Telefontid​ tirsdag og torsdag kl. 9.00 – 11.30 og 13.00 -15.00. 
Hvis du har fått koppervaksine tidligere, må du si fra om det.

Oslo Universitetssykehus, Olafiaklinikken 

HVEM GJELDER DETTE FOR:
Menn og transpersoner som har sex med menn OG står på HIV-PrEP fra Olafiaklinikken.

HVA SKAL DU GJØRE:
Ring Olafiaklinikken på 23075877
Telefontid mandag-fredag mellom kl. 08.15 -11. 

Akershus universitetssykehus, Infeksjons poliklinikk: 

HVEM GJELDER DETTE FOR:
Menn og transpersoner som har sex med menn og som behandles for hiv eller mottar PrEP behandling fra avdelingen. 

HVA SKAL DU GJØRE:
Ring avdelingen på telefon 67963420 (eksp. infeksjon) eller 67964394 (direkte) for å avtale time for vaksinering. 

Lovisenberg diakonale sykehus:

HVEM GJELDER DETTE FOR:
Menn og transpersoner som har sex med menn og som behandles for hiv eller mottar PrEP behandling fra avdelingen. 

Helse Vest (Stavanger) 

Stavanger Universitetssykehuset, poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner ved Hudavdelingen 

HVEM GJELDER DETTE FOR:
Personer som faller inn under prioriteringsgruppen 1 

HVA SKAL DU GJØRE:
Ring poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner. Du vil da bli spurt diverse spørsmål for vurdering om du kvalifisere for vaksinering.  

Helse Midt-Norge (Trondheim) 

Universitetssykehuset i Trondheim, St.Olavs Hospital poliklinikk for infeksjonssykdommer 

Telefon: 72 82 51 10 

HVEM GJELDER DETTE FOR:

Personer som faller inn under prioriteringsgruppen 1.

HVA SKAL DU GJØRE:

Ring sykepleier Ingrid på telefon 469 52 945 for spørsmål eller påmelding

Helse Nord (Bodø og Tromsø) 

I Helse Nord vil forebyggende vaksinering mot apekopper skje ved sykehusene i Tromsø og Bodø. 

HVEM GJELDER DETTE FOR:
Personer som faller inn under prioriteringsgruppen 1. 

HVA SKAL DU GJØRE:
Dersom du pasient i målgruppen (prioriteringsgruppe 1) som ønsker vaksinasjon kan du ta direkte kontakt med sykepleier på poliklinikken. Kontaktinformasjon til koordinerende sykepleiere på poliklinikkene er: 

Tromsø, tlf.  77 66 96 02 .  Betjent mellom kl. 09.00-15.00 hverdager. 

Bodø, tlf. 95 06 14 76 .  Betjent mellom 08.00-09.00 mandag, tirsdag og onsdag. 

Vaksinasjon av personer som har vært utsatt for et kjent tilfelle av apekopper håndteres av kommuneoverlegen lokalt. 

Sykehuset Østfold, Kalnes

HVEM GJELDER DETTE FOR:
Personer som faller inn under prioriteringsgruppen 1. 

HVA SKAL DU GJØRE:
Dersom du pasient i målgruppen (prioriteringsgruppe 1) som ønsker vaksinasjon kan du ta direkte kontakt med sykepleier på poliklinikken.

Om mpox

Mpox (apekopper) er en infeksjonssykdom som skyldes mpoxviruset. Sykdommen er som regel mild og selvbegrensende, men mer alvorlige tilfeller kan forekomme.

I mai 2022 startet et utbrudd i ikke-endemiske land i Europa og andre deler av verden. Smittespredning skjer i hovedsak ved nær kontakt med en smittet. I dette utbruddet er flest tilfeller sett sammenheng med seksuell aktivitet, hovedsakelig blant enkelte grupper av menn som har sex med menn (msm). I 2022 ble det registrert 94 tilfeller av mpox i Norge, alle var menn.

Vaksinering

Igangsetting av vaksinering mot mpox tok lang tid her i landet, men vaksineringsprogrammene er tilgjengelig på utvalgte sykehus og nå i alle kommuner.

Vaksinering mot mpox er tilrettelagt for personer som anses å være i høy risiko for smitte. Norge har et begrenset antall vaksinedoser som kan brukes mot mpox. Fra mai 2023 tilbys vaksinen til alle menn eller transpersoner som har sex med menn med risikoatferd (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex). Vaksinasjon alene er ikke nok for å begrense smitte med mpox, derfor vil andre smitteverntiltak fortsatt være viktige.

Se under for full oversikt over prioritetsgruppene.

Oppfyller du kriteriene for å få vaksine og ønsker vaksinering, oppfordres du til å ta kontakt med ditt behandlingssykehus (gruppe 1) eller din kommune (gruppe 2 og 3).

Under finner du en oppdatert liste over vaksinasjonssentere / sykehus hvor mpoxvaksinering er tilgjengelig i Norge.

Effekten av vaksineringen:

Varighet og grad av beskyttelse etter én dose er foreløpig ukjent. Det forventes et mildere sykdomsforløp hvis man blir smittet etter første dose, men man kan sannsynligvis likevel smitte andre. Beskyttelsen vil være bedre og vare lenger etter andre dose. Antistoffene, som er en målbar indikator på beskyttelse, når toppen cirka to uker etter andre dose.

Det antas derfor at vaksinen beskytter godt mot alvorlig sykdom én til to uker etter at den andre dosen er satt. Det er likevel ikke sikkert at alle vaksinerte blir helt beskyttet mot mpoxinfeksjon og mot å smitte andre. Derfor bør også vaksinerte følge øvrige smittevernråd.

Vaksinen som er tilgjengelig i Norge heter Imvanex, og var utviklet som beredskapsvaksine mot kopper. Ettersom mpox skyldes et virus som er beslektet med koppeviruset, vil koppevaksiner trolig ha effekt også mot mpox. Det er imidlertid lite erfaring med bruk av vaksinen.

Ikke alle som faller inn under prioriteringsgruppene bør vaksineres. Personer skal ikke vaksineres dersom de har:

  • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen. Vaksinen inneholder spormengder av kyllingprotein, benzonase, gentamicin og ciprofloksacin, og personer med kjent allergi mot disse stoffene skal ikke ha vaksinen.
  • Infeksjonssykdom med feber over 38 °C.

Personer som tidligere har gjennomgått en mpoxinfeksjon trenger ikke vaksinering og personer med symptomer på mpox skal ikke vaksineres.

Hvordan gjennomføres vaksineringen:

Vaksinen settes i det ytterste hudlaget (intradermalt) på overarmen slik at det dannes en liten blære, som forsvinner etter 5-10 minutter. Dette er altså ikke en intramuskulær vaksinering, slik vi oftest er kjent med. Førstegangs vaksinerende får:

  • To doser intradermalt med 28 dagers mellomrom.
  • Vaksinen vil ha effekt også om andre dose gis senere enn 28 dager.  

Personer som er nærkontakt av noen som har påvist mpox vil motta vaksinering med en full dose vaksine under huden (subkutant).

Mulige bivirkninger etter vaksinering:

Som med mange andre vaksiner er det ikke uvanlig å oppleve bivirkninger etter at du har mottatt vaksinen mot mpox. De fleste bivirkningene går over av seg selv uten behandling og innen en uke etter vaksinasjon, men arrdannelse og varige pigmentforandringer i huden kan forekomme.

De vanligste bivirkningene er:

  • Smerte, rødhet, ømhet, hevelse, kløe på og rundt innstikkstedet (svært vanlig)
  • Generelle reaksjoner som muskelsmerter, hodepine, kvalme og slapphet (svært vanlig)
  • Misfarging av hud, blåmerker, varmefølelse og kul ved innstikkstedet (vanlig)
  • Leddsmerter og feber (vanlig)

Ved langvarige eller voldsomme reaksjoner på vaksinen oppfordres du til å ta kontakt med lege eller legevakta.

Kontakt oss

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.