Uncategorized @no

schedule24.03.2024

→ Ja, vi kan stoppe tuberkulose!

LHL INTERNASJONAL og HIVNORGE MENER

Verdens tuberkulosedag markeres 24. mars hvert år. Vi vil bruke denne dagen til å oppfordre norske politikere til å ta tuberkulose på alvor. Tuberkulose tar liv, den kan ramme alle, og den koster verden milliarder av kroner i helsekostnader og produktivitetstap. Samtidig vet vi hva som skal til for å stoppe den. Det er rett og slett en vinn-vinn-investering.

schedule22.03.2024

→ God påske

NYHETER

HivNorges kontor holder stengt hele påskeuken. Vi er tilbake tirsdag 2. april.

schedule08.03.2024

→ Kvinners helse og rettigheter i fokus  

NYHETER

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars, rettes fokuset mot de ulike utfordringene kvinner står overfor, både nasjonalt og globalt. I likhet med UNAIDS vil HivNorge understreke behovet for å beskytte kvinners rettigheter for å sikre og ivareta helse, spesielt for jenter og kvinner som lever i fattigdom og i krigs- og konfliktområder. 

schedule07.03.2024

→ Informasjon til årsmøtets deltagere 

ÅRSMØTE 2024

Vi har innkalt til ordinært årsmøte 21. mars 2024, kl. 18.30. Møtet holdes i HivNorges lokaler i Rosenkrantz' gate 4 i Oslo, men det vil også legges til rette for digital deltagelse. For å kunne delta på årsmøtet må du være medlem og ha betalt kontingent for 2023.

schedule28.02.2024

→ Hiv er ikke en forbrytelse 

AKTUELT

I dag, 28. februar markerer vi at hiv ikke er en forbrytelse, på den globale HIV Is Not A Crime Awareness Day.

schedule26.02.2024

→ Er du ny i Norge og trenger hivmedisiner?

AKTUELT

Alle som oppholder seg i Norge og lever med hiv, har rett til gratis hivbehandling. Denne får man hos leger på nærmeste sykehus med infeksjonsmedisinsk avdeling.

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

NYHETER

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.

schedule02.02.2024

→ Å bli eldre med hiv

NYHETER

—Det er fint at vi diskuterer temaet å bli eldre med hiv, da det sier noe om hvordan det medisinske bildet på hiv har endret seg. Nå retter vi fokus mot å leve lengre med livskvalitet, og ikke bare å overleve, slo overlege Birgitte Stiksrud fast under HivNorges temamøte om å bli eldre med hiv.

schedule25.01.2024

→ Undersøkelse om injiserende PrEP

AKTUELT

Synes du det hadde vært positivt med flere behandlingsalternativer for PrEP? Hva tenker du om injiserende PrEP? Delta i en europeisk undersøkelse, og bidra til viktig forskning som vil ha direkte innvirkning på forbedring av hivforebyggende tiltak i Europa.

schedule19.01.2024

→ HivNorge kaller inn til årsmøte  

AKTUELT

HivNorges årsmøte er organisasjons høyeste organ og skal ifølge vedtektene avholdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøtet for 2024 er fastsatt til 21. mars 2024 og innkallingen er nå sendt ut til medlemmer.  

schedule05.01.2024

→ Brukermedvirkning i PrEP-behandling

NYHET

—Jeg vil at tilbudet vårt er tilpasset ønsker og behov fra pasientene våre, og for å sikre dette og dekke et mangfold av forskjellige behov, involverer vi brukermedvirkning i PrEP-tilbudet, forteller sykepleier Therese Askjer ved Lovisenberg Diakonale sykehus. Med et sterkt engasjement jobber hun for å dekke etterspørselen av den hiv-forebyggende behandlingen til flere hundretalls Osloborgere.

schedule18.12.2023

→ Vil du bidra i utviklingen av digitalt pasientforløp?

NYHETER

Lever du med hiv? Kan du tenke deg å bidra til å kvalitetssikre et spørreskjema som skal brukes ved digitalt pasientforløp ved Sørlandet sykehus?

schedule14.12.2023

→ Åpningstider i julen

AKTUELT

HivNorge holder stengt fra onsdag 20. desember og til 2. januar. Vår rådgivningstjeneste er åpen på telefon og e-post mandag 18. og tirsdag 19. desember. Drop-in er stengt tirsdag 19. desember.

schedule08.12.2023

→ Grønt lys for langtidsvirkende PrEP

NYHETER

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har gitt medisinselskapet GSK markedsføringstillatelse for langtidsvirkende PrEP i Europa, både som injeksjon og som tabletter. – Denne behandlingen er fortsatt kostbar, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge, og hun tror den kun vil tilbys et fåtall.

schedule05.12.2023

→ Norge kan bidra til å stoppe den globale AIDS-pandemien ved å støtte lokalsamfunnene i frontlinjen

NYHETER

Verden har en fantastisk mulighet. Den kan få slutt på aids-pandemien som en trussel mot folkehelsen innen 2030. Å styrke investeringene i aidsresponsen vil også fremme jenters og kvinners rettigheter og myndiggjøring, menneskerettighetene til LHBTQI-personer og global helse. Norges internasjonale bistand er avgjørende for å sikre at dette lykkes.

schedule24.11.2023

→ Mangel på Genvoya

NYHETER

Genvoya, et av legemidlene som behandler hiv, er for tiden ikke tilgjengelig i Norge. Pasienter som benytter seg av denne behandlingen anbefales derfor å bytte til andre behandlingsalternativer.

schedule24.10.2023

→ Krever reversering av kutt

HIVNORGE MENER

HivNorge har med interesse lest regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2023. Innen Utenriks- og forsvarskomiteens område har vi festet oss ved Utenriksdepartementets forslag i kap. 160 om helse. Vi er rett og slett forferdet over at regjeringen foreslår ytterligere kutt i støtten til UNAIDS, til bare 20 millioner kroner.

schedule23.10.2023

→ Sammen i arbeidet for ukrainske flyktninger

NYHETER

I samarbeid med Helseutvalget og Kirkens bymisjon, Aksept, har HivNorge blitt en del av det baltiske samarbeidet Baltic Hub. Baltic Hub er et nettverk som er etablert for å styrke tilbudet til ukrainske flyktninger som lever med hiv. Forrige uke var representanter fra alle samarbeidslandene på besøk i Oslo.

schedule16.10.2023

→ På høring i stortingskomiteen

HIVNORGE MENER

I dag møter HivNorge Stortingets helse- og omsorgskomité i forbindelse med årets statsbudsjett. På agendaen er gratis HPV-vaksine til utsatte grupper, forenklet til gang til PrEP, morsmelkerstatning, sammenslåingen av tilskuddsordningene hiv og seksuell helse, og aldring med hiv.

schedule16.10.2023

→ Starter opp igjen populær samtalegruppe  

NYHETER

Denne høsten starter HivNorge opp igjen med samtalegruppe for menn som har sex med menn. — Tilbudet var svært populært sist det ble gjennomført, og vi er glade for å igjen kunne tilby slike samtalegrupper til medlemmer i målgruppen, sier HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad.