Aktuelt

schedule26.03.2014

→ Diskriminering av barnløse

Etter Syseutvalgets innstilling om blant annet hivsmitte og straffebud, er loven som regulerer assistert befruktning endret, slik at par der enten den ene eller begge partnerne er hivpositiv(e) nå skal har rett på å få hjelp til assistert befruktning på lik linje med andre par. Likevel opplever par som er i denne situasjonen at de ikke får hjelp.

schedule25.03.2014

→ En ettermiddag med Michel Sidibé

Michel Sidibé, den øverste lederen for UNAIDS, har vært på norgesbesøk. I løpet av visitten organiserte HivNorge mandag 24. mars et miniseminar med sivilt samfunn og representanter for norske myndigheter hvor rettighetsbasert tilnærming til hiv og aids var temaet. Det ble et interessant møte.

schedule12.03.2014

→ Får diagnosen for sent

Et forholdsvis høyt antall personer diagnostiseres som hivpositive først etter at de har symptomer på en hivinfeksjon eller har utviklet aids. 40 av de registrerte smittede i gruppen msm i 2013 kom i denne kategorien, 11 av disse hadde aids og 13 akutt hivinfeksjon. Dette er en utvikling som bekymrer HivNorges, og styreleder Moira Eknes setter spørsmålstegn ved primærhelsetjenestens kompetanse på hivfeltet

schedule12.03.2014

→ Økning blant innvandrere

I sin oversikt over nysmitte av hiv i 2013 som Folkehelsa legger frem i dag, ser vi at tallene for heteroseksuelt smittede viser en klar nedgang, mens tallene for nysmitte blant menn som har sex med menn er det høyeste noensinne, med 98 personer.  Det oppsiktsvekkende er imidlertid at 47 av disse var menn med innvandrerbakgrunn, hvorav 25 ble smittet mens de var bosatt i Norge, de øvrige 22 var smittet før ankomst hit til landet.

schedule11.03.2014

→ Rekordhøye hivtall

Aldri før har det vært så mye nysmitte blant menn som har sex med menn her i landet som det var i 2013. Folkehelseinstituttet legger fram tallene for fjoråret i morgen kl 10.00, men en tjuvkikk på statistikkene viser at 98 menn som har sex med menn ble smittet i fjor. Det er det høyeste tallet noensinne. 40 av disse ble smittet i utlandet.

schedule04.03.2014

→ Paradigmeskiftet

Da Liv Jessen begynte som leder på ProSentret i 1984, trekvart år etter starten, hadde hun med seg mye ideologisk bagasje fra Kvinnefronten og fra utdanningen som sosialarbeider.

schedule13.02.2014

→ To overlegers bekjennelser

For legene er det en stor forskjell på å gi en pasient en hivdiagnose nå i forhold til for tretti år siden. Hiv er en diagnose man lever med – men ikke dør av – og legene har mer kunnskap.  Men én ting har ikke forandret seg nevneverdig: Skammen er der fortsatt.

schedule07.02.2014

→ Diagnosen før og nå

Vegard har vært hivpositiv så lenge at da han fikk diagnosen i 1984, så var en positiv test ikke en gang en dødsdom. Først trudde man bare en bitteliten prosent ville bli syke og dø: Det ble senere oppjustert til ti prosent, så etterhvert måtte man innse at nesten alle ble syke og ville dø. Men i dag har Vegard levd mer enn 30 år med viruset.

schedule28.01.2014

→ Forbrytelse og straff i skuffen

Det er i disse dager ett år siden høringsfristen for NOU 2012: 17 ”Om kjærlighet og kjøletårn ” gikk ut. Utredningen skulle legge fram forslag om bruk av straff i forbindelse med smittsomme sykdommer. HivNorge er bekymret over at forslaget fra Syseutvalget bare skal havne i skuffen i Justis- og beredskapsdepartementet, som nå holder i saken.

schedule16.01.2014

→ Valgte åpenhet

Vi tar en spasertur på Fauske, Geir Sandbakk og jeg. Han følger meg til hotellet etter at intervjuet er unnagjort. Hver gang vi stopper for å hilse på kjente og slå av en liten prat, spør folk: «Hvordan går det med deg?» Ofte med en viss bekymring i stemmen. Inntrykket er at Sandbakk er omsluttet av omsorg fra sambygdingene sine.

schedule15.01.2014

→ – Folk ville ikke spise vaflene jeg stekte

Camilla Minani vil forsøke å få bedre kontakt med ulike innvandrermiljøer og hivpositive som hører til der. Hivpositive innvandrere, særlig fra Afrika, lever ofte i ensomhet og den sosiale nøden kan være stor, forteller hun og opplever at det fortsatt er mye frykt og uvitenhet blant folk.

schedule07.01.2014

→ Fotosesjon i dusjen

Noe av det første Rolf Martin Angeltvedt gjorde for Helseutvalget var å stille opp til fotosesjon i dusjen, sammen med en annen mann. Budskapet handlet om hvor vanskelig og viktig det var å bruke kondom: «Det er viktig å holde hodet kaldt når det blir hett!»

schedule13.12.2013

→ Evy-Aina Røe slutter i HivNorge

Etter syv år som generalsekretær i HivNorge har Evy-Aina Røe takket ja til å bli ny helse- og omsorgssjef i Tynset kommune. – Jeg har møtt utrolig mange fine personer, som gjennom å dele sine erfaringer har gjort at jeg kunne gjøre min jobb på en bedre måte enn jeg ellers ville hatt forutsetninger for å gjøre. Jeg har lært utrolig mye, sier Røe.

schedule02.12.2013

→ Plussprisen 2013

Årets Plusspris ble ved HivNorges miniseminar på Litteraturhuset 1. desember tildelt apoteker Merete Klausen. Hun har opp gjennom årene gjort en fantastisk innsats for å bistå med råd og veiledning til hivpositive – og helsepersonell, særlig om bruk av hivmedisiner, heter det i begrunnelsen for prisen.

schedule02.12.2013

→ Ingen risiko, intet lovbrudd

- Hvis vi tør å anbefale kondomer som hivforebygging i fremtiden, så er det INGEN holdbare argumenter for ikke også å spre budskapet om redusert smitterisiko ved vellykket behandling, sa den danske kultursosiologen Jakob Haff på HivNorges konferanse på Verdens aidsdag.

schedule25.11.2013

→ Den fryktede hivtesten

Hivtesten kan være en emosjonell påkjenning med traumatiske minner. Fortrengning kan bli den beste overlevelsesmekanismen. Men, som forfatteren av denne kronikken, påpeker, alvoret satte inn da han ble alvorlig syk, og det viste seg at han hadde svært lave CD4-tall. Fortrengning er en strategi med farlige konsekvenser.

schedule21.11.2013

→ Europeisk hivtestuke

Fra 22. til 29. november 2013 markeres den første europeiske uken for hivtesting. Over 350 frivillige organisasjoner, helseinstitusjoner og myndigheter i hele Europa arbeider for å få folk til å snakke om hiv, og å oppfordre de som har vært i en risikosituasjon til å gå å teste seg.

schedule20.11.2013

→ Hivfeltet må styrkes

I sitt regjeringsgrunnlag sier den blåblå regjeringen at den vil «Forsterke innsatsen mot nysmitte av HIV og forbedre de HIV-smittedes livssituasjon.» Det er alt som står, men det er grunn til å hilse formuleringen velkommen.

schedule18.11.2013

→ Risikofri sex

Hivpositive på vellykket behandling er tilnærmet smittefrie hevder nå flere eksperter. Ikke alle er enige, men de fleste er enige om at risikoen er lav, svært lav. HivNorge inviterer til debattmøte på Verdens aidsdag.

schedule08.11.2013

→ Økning på hivpotten

Da den nye regjeringen la fram sin tilleggsproposisjon til statsudsjettet i dag formiddag, ligger det også inne en økning på to millioner kroner til hivfeltet. Pengene er øremerket til bekjempelse av nysmitte blant menn som har sex med menn.