Aktuelt

schedule28.01.2014

→ Forbrytelse og straff i skuffen

Det er i disse dager ett år siden høringsfristen for NOU 2012: 17 ”Om kjærlighet og kjøletårn ” gikk ut. Utredningen skulle legge fram forslag om bruk av straff i forbindelse med smittsomme sykdommer. HivNorge er bekymret over at forslaget fra Syseutvalget bare skal havne i skuffen i Justis- og beredskapsdepartementet, som nå holder i saken.

schedule16.01.2014

→ Valgte åpenhet

Vi tar en spasertur på Fauske, Geir Sandbakk og jeg. Han følger meg til hotellet etter at intervjuet er unnagjort. Hver gang vi stopper for å hilse på kjente og slå av en liten prat, spør folk: «Hvordan går det med deg?» Ofte med en viss bekymring i stemmen. Inntrykket er at Sandbakk er omsluttet av omsorg fra sambygdingene sine.

schedule15.01.2014

→ – Folk ville ikke spise vaflene jeg stekte

Camilla Minani vil forsøke å få bedre kontakt med ulike innvandrermiljøer og hivpositive som hører til der. Hivpositive innvandrere, særlig fra Afrika, lever ofte i ensomhet og den sosiale nøden kan være stor, forteller hun og opplever at det fortsatt er mye frykt og uvitenhet blant folk.

schedule07.01.2014

→ Fotosesjon i dusjen

Noe av det første Rolf Martin Angeltvedt gjorde for Helseutvalget var å stille opp til fotosesjon i dusjen, sammen med en annen mann. Budskapet handlet om hvor vanskelig og viktig det var å bruke kondom: «Det er viktig å holde hodet kaldt når det blir hett!»

schedule13.12.2013

→ Evy-Aina Røe slutter i HivNorge

Etter syv år som generalsekretær i HivNorge har Evy-Aina Røe takket ja til å bli ny helse- og omsorgssjef i Tynset kommune. – Jeg har møtt utrolig mange fine personer, som gjennom å dele sine erfaringer har gjort at jeg kunne gjøre min jobb på en bedre måte enn jeg ellers ville hatt forutsetninger for å gjøre. Jeg har lært utrolig mye, sier Røe.

schedule02.12.2013

→ Plussprisen 2013

Årets Plusspris ble ved HivNorges miniseminar på Litteraturhuset 1. desember tildelt apoteker Merete Klausen. Hun har opp gjennom årene gjort en fantastisk innsats for å bistå med råd og veiledning til hivpositive – og helsepersonell, særlig om bruk av hivmedisiner, heter det i begrunnelsen for prisen.

schedule02.12.2013

→ Ingen risiko, intet lovbrudd

- Hvis vi tør å anbefale kondomer som hivforebygging i fremtiden, så er det INGEN holdbare argumenter for ikke også å spre budskapet om redusert smitterisiko ved vellykket behandling, sa den danske kultursosiologen Jakob Haff på HivNorges konferanse på Verdens aidsdag.

schedule25.11.2013

→ Den fryktede hivtesten

Hivtesten kan være en emosjonell påkjenning med traumatiske minner. Fortrengning kan bli den beste overlevelsesmekanismen. Men, som forfatteren av denne kronikken, påpeker, alvoret satte inn da han ble alvorlig syk, og det viste seg at han hadde svært lave CD4-tall. Fortrengning er en strategi med farlige konsekvenser.

schedule21.11.2013

→ Europeisk hivtestuke

Fra 22. til 29. november 2013 markeres den første europeiske uken for hivtesting. Over 350 frivillige organisasjoner, helseinstitusjoner og myndigheter i hele Europa arbeider for å få folk til å snakke om hiv, og å oppfordre de som har vært i en risikosituasjon til å gå å teste seg.

schedule20.11.2013

→ Hivfeltet må styrkes

I sitt regjeringsgrunnlag sier den blåblå regjeringen at den vil «Forsterke innsatsen mot nysmitte av HIV og forbedre de HIV-smittedes livssituasjon.» Det er alt som står, men det er grunn til å hilse formuleringen velkommen.

schedule18.11.2013

→ Risikofri sex

Hivpositive på vellykket behandling er tilnærmet smittefrie hevder nå flere eksperter. Ikke alle er enige, men de fleste er enige om at risikoen er lav, svært lav. HivNorge inviterer til debattmøte på Verdens aidsdag.

schedule08.11.2013

→ Økning på hivpotten

Da den nye regjeringen la fram sin tilleggsproposisjon til statsudsjettet i dag formiddag, ligger det også inne en økning på to millioner kroner til hivfeltet. Pengene er øremerket til bekjempelse av nysmitte blant menn som har sex med menn.

schedule31.10.2013

→ Om skam og aktivisme

Både for Monica Miltun og Anne Dorthe Theilersgaard er hiv nært forbundet med homofile og det som i epidemiens begynnelse ble omtalt som homopesten. Theilersgaard var med i den aller første aktivistgruppen som etter hvert ble Helseutvalget for homofile, hvor for eksempel Calle Almedal og Georg Petersen var sentrale.

schedule23.10.2013

→ Holdningsmessig revolusjon i Sverige?

Ny svensk rapport slår utvetydig fast at for hivpositive på effektiv behandling og som bruker kondom under sex, er risikoen for å overføre smitte til sin partner «minimal.» Det oppsiktsvekkende er imidlertid at rapporten også konstaterer at selv uten kondom så er risikoen for smitteoverføring svært lav!

schedule16.10.2013

→ Hvem får Plussprisen i år?

Plussprisen deles ut hvert år i forbindelse med Verdens aidsdag, 1. desember. Den skal gå til person, institusjon eller organisasjon som har bidratt til saken. Plussprisen gikk i fjor til sykepleierne på infeksjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

schedule10.10.2013

→ Influensavaksinen er kommet

Årets influensavaksine er nå sendt ut til alle landets kommuner og er tilgjengelig for risikogruppene, melder Folkehelsa. Nær én million mennesker i Norge har økt risiko for komplikasjoner ved influensasykdom. Noen vil trenge behandling i sykehus, og noen opplever å få varig svekket helse som følge av influensa.

schedule07.10.2013

→ Hivfeltet trenger et økonomisk løft

Etter årtusenskiftet har tallene for nysmitte av hiv vist en jevn oppadgående kurve blant menn som har sex med menn. Toppåret var 2011 da 97 menn ble smittet. Hva kan gjøres, hva består utfordringene i og har strategiene for forebygging i gruppen menn som har sex med menn vært gode nok? Positiv har spurt noen sentrale aktører på området.

schedule30.09.2013

→ Trengs mer trøkk

For 20 år siden var innsatsen i hiv- og aidsarbeidet fire ganger større enn den er i dag, til tross for at det nå årlig diagnostiseres nesten tre ganger så mange. Kampanjer og store oppslag preget mediebildet, mens det i dag ser ut til å være stillheten som råder.

schedule25.09.2013

→ Statssekretær og tidligere hivaktivist

Da hivepidemien traff Norge med full styrke tidlig på 1980-tallet, var Kjell Erik Øie nestleder i Det norske Forbundet av 1948, landets største interesseorganisasjon for homofile og lesbiske.

schedule12.09.2013

→ Mer testing, tidlig behandling

Tidligere behandling kan gi positive helsegevinster for den enkelte fordi han eller hun får virusmengden under kontroll og er dermed mindre utsatt for opportunistiske infeksjoner. Medisinene er dessuten, i det minste i vår del av verden, så gode at man også reduserer omfanget av bivirkninger.