Aktuelt

schedule20.07.2021

→ Én pille mot hiv og graviditet

IAS2021

En pille som forebygger hiv og graviditet samtidig, en dobbel prevensjonspille, er under utvikling. En slik pille vil forenkle hverdagen for mange kvinner og jenter i risiko for å bli smittet med hiv.

schedule20.07.2021

→ Det tok ett år å utvikle covid-19 vaksiner, hvor er hivvaksinen?

IAS2021

Etter 20 år med arbeid for å utvikle en kur og en vaksine som beskytter mot hiv lar resultatene vente på seg.

schedule20.07.2021

→ Hva skal vi med nye regimer?

IAS2021

Leger sitter i dag med muligheten til å tilby mange svært gode behandlingsalternativer for hiv. Hvorfor er det fortsatt viktig å utvikle nye og bedre behandlingsalternativer?

schedule20.07.2021

→ Hiv og covid-19

IAS2021

Med et bakteppe hvor nå mer enn 184,5 millioner er smittet med koronaviruset og nesten 4 millioner er døde av covid-19, har vi også fått økt kunnskap om hiv og covid-19. WHO har sett nærmere på noen gjengående spørsmål relatert til hiv og covid-19.

schedule19.07.2021

→ Hivmålene skjerpes

IAS2021

Det har vært gjort solide fremskritt i arbeidet med å bekjempe aidsepidemien, men koronapademien har satt arbeidet tilbake. Ny politisk deklarasjon med skjerpede mål og nye globale retningslinjer fra WHO skal få arbeidet tilbake på banen.

schedule19.07.2021

→ Nye retningslinjer fra WHO

IAS2021

16. juli lanserte verdens helseorganisasjon (WHO) nye styrkede retningslinjer for hivforebygging, behandling, overvåking, levering av tjenester, og komorbiditeter. Retningslinjene inneholder vitenskapelig baserte anbefalinger og veikart med konkrete verktøy innenfor de ulike temaene.

schedule19.07.2021

→ Å bli eldre med hiv 

IAS2021

En naturlig følge av de enorme fremskrittene innen diagnostisering og behandling av hiv, er bekymringen for komorbiditeter hos den aldrende gruppen mennesker som lever med hiv. I en av de innledende sesjonene på årets internasjonale aidskonferanse, belyses de biologiske faktorene ved aldring, hva pasienten har behov for og hvor fokus bør ligge for de som yter helsetjenester for disse pasientene. 

schedule18.07.2021

→ IAS 2021-konferansen er i gang

NYHETER

Søndag, 18. juli, startet den ellevte årlige hivforskningskonferansen, Conference on HIV Science, arrangert av International AIDS Society (IAS). HivNorge deltar på konferansen, og vil publisere spennende saker om relevant forskning utover i uken.

schedule08.07.2021

→ HivNorge holder stengt i juli

NYHETER

HivNorge holder sommerstengt i juli. Vi ønsker alle en fin sommer!

schedule05.07.2021

→ Etterlengtet gjensyn

NYHETER

Isolasjon og ensomhet har preget det siste året for mange. Koronarestriksjonene har også rammet servicenæringen hardt. Diakonhjemmet Omsorg i Oslo tok grep og inviterte til et hyggelig måltid.

schedule29.06.2021

→ Hivbehandling og interaksjoner

HELSE

Når vi snakker om interaksjoner i legemiddelsammenheng, snakker vi om legemidlenes evne til å påvirke effekten til andre legemidler. Her kan du lese om hvilke stoffer som reagerer med vanlige hivlegemidler.

schedule27.06.2021

→ Vi gratulerer vår generalsekretær!

HIVNORGE MENER

HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad fyller 60 år denne helgen. Jeg vil på vegne av HivNorge markere merkedagen din.

schedule25.06.2021

→ HivNorge utvider rettshjelpstilbud til mennesker som lever med hiv.

JURIDISK BISTAND

I august starter HivNorge opp et nytt rettshjelpstilbud til mennesker som lever med hiv. Dette utvider tilbudet HivNorge allerede har drevet i mange år, der organisasjonen har bistått mennesker som lever med hiv i prinsipielt viktige saker.

schedule21.06.2021

→ Ta vår pridequiz!

PRIDE

Siden vi ikke kan ha vår vanlige quiz i Pride Parken i år har vi laget en digital quiz. Vi vil trekke en vinner hver dag som får tilsendt en premie!

schedule16.06.2021

→ Bli med oss å markere Pride digitalt!

PRIDE

Siden vi fortsatt ikke kan samles alle til normal pridefeiring ønsker vi i HivNorge å markere pride digitalt.

schedule15.06.2021

→ Hivbehandling annenhver måned

NYHETER

Mandag 22. mars godkjente Beslutningsforum en ny behandlingsmetode for hivinfeksjon. I stedet for å ta en eller flere piller daglig, kan hivbehandlingen fås som injeksjon annenhver måned.

schedule14.06.2021

→ Bli med å feire Oslo Pride!

ARRANGEMENTER

Årets Oslo Pride arrangeres 18. - 27. juni. Dessverre vil feiringen også i år se litt annerledes ut enn tidligere år, men HivNorge inviterer til flere arrangementer i løpet av uken.

schedule14.06.2021

→ Må unngå at fremtidige pandemier setter hivarbeidet tilbake

NYHETER

Bekjempelsen av koronapandemien har krevd omfattende nasjonale tiltak, men har også ført til et globalt samarbeid. Samtidig har følgene av koronapandemien hatt ødeleggende effekt på hivarbeidet. Hvordan kan vi bruke erfaringene fra hiv og korona i møtet med fremtidige pandemier?

schedule11.06.2021

→ Likestilling – avgjørende for å ende hivepidemien

NYHETER

— Likestilling mellom kjønnene er av nøklene for å ende hivepidemien, innledet den kanadiske utviklingsministeren Karina Gould den fjerde tematiske paneldebatten under FNs høynivåmøte. Manglende tilgang på utdanning og helsetjenester for kvinner og jenter, kjønnsbasert ulikhet og vold er blant hindringene som må bekjempes om vi skal se en ende på hivepidemien.

schedule10.06.2021

→ Hva skal til for å se slutten av hivepidemien?

NYHETER

Sveriges utviklingsminister Per Olsson Fridh, ledet en paneldebatt under UNAIDSs høynivåmøte, som satte fokus på ulikhetene som er hindre for å nå slutten på hiv- og aidsepidemien.