Aktuelt

schedule17.04.2015

→ På utstilling

Tidlig på 1990-tallet hadde fotografen Fin Serck-Hanssen en utstilling på Høvikodden utenfor Oslo. Her portretterte han mennesker som levde med hiv på den tiden, før medisinene. I går åpnet han nok en gang en utstilling av portretter av hivpositive.

schedule14.04.2015

→ Boklansering og utstilling

Torsdag lanseres boka Våre stemmer – Hiv: 30 år i Norge. Boka er i dobbeltforstand en protrettbok: Hivpositive forteller til forfatteren Morten Borgersen om sine liv og strategier for å takle diagnosen og enkelte sentrale personer som har stått i feltet i mange av disse tretti årene deler også sine erfaringer. Samtlige intervjuobjekter har blitt portrettert av fotografen Fin-Serck-Hanssen.

schedule10.04.2015

→ Hva vil vi med verdens aidsdag?

HivNorge og Helsedirektoratet inviterer til en workshop om hva vi vil med verdens aidsdag, om hva vi ønsker å oppnå med markeringen og hvordan vi sammen kan lage gjennomførbare aktiviteter.

schedule10.04.2015

→ En nordnorsk representant

Det er ikke slik at Fidelia Igga stiller sitt lys under en skjeppe. Hun innrømmer det med én gang: Det er veldig vanskelig for meg å ikke si hva jeg mener! ler hun. Men under den livsglade fasaden finnes det mørke kroker i et liv med hiv som har vært både dramatisk og omskiftelig.

schedule25.03.2015

→ Vi trenger PrEP nå!

PrEP (forebyggende medisinering) er enda et verktøy for å forebygge hiv.  PrEP er sikkert og effektivt i å forebygge nye hivinfeksjoner.  HivNorge mener at PrEP må godkjennes for bruk slik at leger som har pasienter med behov for PrEP kan forskrive denne behandlingen.

schedule23.03.2015

→ Bruk de faglige retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv!

Norsk forening for infeksjonsmedisin har laget norske faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv, som i stor grad bygger på European AIDS Clinical Society(EACS) europeiske retningslinjer.

schedule18.03.2015

→ Nytt styre og ny strategiplan

Nytt styre med ny leder og nestleder fikk lørdag 14. mars tillit av årsmøtet til å lede HivNorge gjennom de neste to årene. Av viktige saker som ble behandlet var ny strategiplan og en viktig resolusjon om bruken av faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv.

schedule13.03.2015

→ Positiv mor, negativt barn

Det mest dramatiske når det gjelder hiv og graviditet her i landet er at de aller fleste fortellingene om det er totalt udramatiske. Det fødes stadig noen få barn med hiv i Norge. I de siste årene er det ifølge Folkehelseinstituttets statistikk født 12 smittede barn til sammen, alle av mødre som ikke visste at de var smittet og som var smittet utenfor Norge.

schedule10.03.2015

→ Et enklere liv for gravide

Det fødes jevnlig barn av hivpositive mødre her i landet: På Oslo universitetssykehus (OUS) var det 17 i 2012, og tolv i hvert av de siste to årene. De fleste planlegger å bli gravide, et veldig lite mindretall oppdager sin hivstatus i forbindelse med graviditeten.

schedule04.03.2015

→ Hivtallene for 2014 er bekymringsfulle

— Det er tydelig at vi har en utfordring i å nå ut til innvandrere med informasjon om hvordan beskytte seg mot hiv, hvor man kan teste seg og hvor god hivbehandlingen er i dag, sier nestleder i HivNorge, Leif-Ove Hansen.

schedule04.03.2015

→ Hivtallene øker igjen

For første gang overstiger antallet nysmittede menn som har sex med menn 100 i løpet av et år. I 2014 ble 107 menn som har sex med menn meldt med hivinfeksjon. Totalt fikk 249 mennesker hivdiagnosen i 2014. Det er en liten økning fra året før.

schedule02.03.2015

→ Medisiner forebygger hiv

UNAIDS åpner for bruk av forebyggende medisin (PrEP) i kampen mot hiv etter at fire undersøkelser ble presentert på en konferanse i Seattle, USA nylig. En av undersøkelsene slår fast at dette kan redusere smittefaren med opptil 96 prosent i enkelte sammenhenger. Folkehelseinstituttet sier at studiene er solide og relevante også for visse miljøer i Norge.

schedule01.03.2015

→ Homser vitser om hivpositive

Bård Nylund sier han selv har observert fordommer mot hivpositive i homomiljøet. – Jeg tror mange med meg har opplevd at det vitses med hiv, at folk mener man må «passe seg» for hiv-positive, at folk mener hiv er noe man kan skylde seg selv for og så videre, og så videre, sier lederen i LLH.

schedule27.02.2015

→ Utbredt frykt for hivpositive

Det snakkes for tiden mye om fordommer i homomiljøet. Stigmatiseringen av hivpositive er en av dem. Hivpositive vi har snakket med, forteller at de omtales som «de smittsomme» og som en fare for sine omgivelser. Mange opplever avvisning som en så stor belastning at de ikke orker å si ifra om egen status.

schedule25.02.2015

→ Bedre helhetlig behandling

Det er gjennomført et fagutviklingsprosjekt i regi av spesialrådgiver Berge-Andreas Steinsvåg, ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus Ullevål (OUS). Studien viser at blant de rundt 1600 hivpositive pasientene ved OUS, kan det være omlag 200 som har utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse.

schedule24.02.2015

→ Hiv og en revolusjonær ømhet

Lesbiske har tradisjonelt vært utelatt fra det hivforebyggende arbeidet i Sør-Afrika. – Det betaler en rekke kvinner prisen for i dag, sier den sørafrikanske fotografen Zanele Muholi som viser sine bilder på Akershus kunstsenter på Lillestrøm frem til den 29. mars.

schedule12.02.2015

→ Hivfeltets stebarn

Vi er kunnskapsleverandør og kunnskapsformidler fra og om svært marginaliserte grupper til storsamfunn og myndigheter. Hvis vi legges ned mister myndighetene denne kunnskapskanalen. Prostituertes interesseorganisasjon (PION) kan ikke drive noe som helst virksomhet for 150 000 kroner i året.

schedule28.01.2015

→ Grunnkurs

Er du en mann som har sex med andre menn, relativt nysmittet og har behov for å vite mer om hvordan det er å leve med diagnosen? Da kan dette kurset være noe for deg.

schedule26.01.2015

→ Hiv og torsdagssuppe

Det er full rulle i Skeiv Verden. Torsdag ettermiddag betyr hektisk aktivitet med torsdagssuppe og sosial sammenkomst. Det skal handles, organiseres, planlegges, medlemmene skal tas imot – og vil jeg komme? Jeg er hjertelig velkommen. Men dessverre har jeg en annen intervjuavtale etter denne torsdagsettermiddagen. Kanskje neste torsdag?

schedule14.01.2015

→ Kjønnspolitisk radikalist

Det var en periode da Andrés Leganger følte seg nesten oppbrukt. Hans hivpolitiske engasjement og åpenhet hadde brakt ham en velfortjent PlussPris i 2009, men deretter opplevde han at han nesten var i ferd med å bli brukt opp.