Forsikring

Ved tegning av forsikringer, er det noen typer forsikringer som krever at man oppgir helseopplysninger. Blant disse er livs- og uføreforsikringer, som noen banker har som vilkår for å få boliglån.

scheduleOppdatert: 19.02.2020

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

De fleste forsikringsselskaper som tilbyr livs- og uføreforsikring er medlemmer i finansnæringens hovedorganisasjon, Finans Norge. De lager de retningslinjene for helsevurdering som de aller fleste forsikringsselskapene følger.

Helseerklæring

Når man skal tegne helserelaterte forsikringer blir man bedt om å fylle ut en helseerklæring. De opplysningene man gir her er grunnlaget for selskapets helsebedømmelse. Informasjonen brukes for å fastsette riktig pris og vilkår for din forsikring. Den som søker forsikring har plikt til å gi slik informasjon. Dersom informasjonen ikke er riktig, vil man ikke få utbetalt erstatning om forsikringen blir utløst.

Helseopplysningene blir behandlet strengt konfidensielt. Det innhentes kun opplysninger som antas å ha betydning for risikovurderingen. De fleste opplysningene innhentes direkte fra deg gjennom helseerklæringen. For mennesker som lever med hiv vil det være nødvendig med supplerende opplysninger fra en infeksjonslege. Det skal ikke skje uten uttrykkelig samtykke fra den som søker forsikring.

Nye retningslinjer

Medisinsk sett har det vært en svært stor utvikling når det gjelder hiv. Dersom man blir diagnostisert med hiv i dag, vil man kunne forvente å leve like lenge som alle andre og uten nevneverdige helseproblemer. Finans Norge åpnet i slutten av 2019 for å oppdatere sine retningslinjer for helsevurdering slik at de samsvarer med hva det vil si å leve med hiv i dag. Det betyr at mennesker som lever med hiv, på linje med andre, også skal kunne tegne livs- og uføreforsikring. Risiko skal beregnes ut fra den enkelte sakens individuelle forutsetninger. Det kan innebære at de som sliter med alvorlige helseplager, fortsatt kan risikere å bli nektet forsikring. Men de som har kommet raskt på vellykket behandling, bør få forsikring på vanlige vilkår, alternativt med litt høyere premie.

De nye retningslinjene er under utarbeiding, og for å få de best mulig tilpasset hva det vil si å leve med hiv i dag, oppfordres alle som lever med hiv og som trenger livsforsikring, enten det gjelder uføredekning eller dødsrisikoforsikring, til å søke om dette. Det er spesielt viktig at de med god helse søker om forsikring, slik at de nye retningslinjene blir basert på dem som faktisk lever med hiv i dag.

Andre forsikringer

Når det gjelder betydningen hiv har for andre forsikringer, så er det slik at det kun er adgang for å be om helseattester ved forsikringer som har direkte med helse å gjøre. Det vil si dødsrisikoforsikring, uførerisikoforsikring, behandlingsforsikring, helseforsikring, sykefraværsforsikring og kritisk sykdomsforsikring.

Helse vil ikke være relevant ved tegning av innbo- eller reiseforsikring. De fleste forsikringsselskaper ber heller ikke om helseerklæring for ulykkesforsikring. Ulykkesforsikring er en personforsikring, ikke en skadeforsikring, og befinner seg i samme gruppe som forsikringene der man kan be om helseattest. Likevel vil helseopplysninger ikke være relevant for en slik forsikring, og det er dermed heller ikke lov å be om det i forbindelse med en ulykkesforsikring.

Reiseforsikring

Ved reiseforsikring og hiv så er det rimelig sunn fornuft som gjelder.

Hvis man har en velbehandlet hivinfeksjon, får oppfølging for denne i Norge og er stabil ved avreise, vil man få dekning ved tilfeller som skyldes akutt og uventet endring i hivsykdommen.

Forhold som kan gjøre at reiseforsikring ikke dekker helsehjelp knyttet til hiv kan være hvis man har hyppige sykehusinnleggelser som følge av hiv eller hvis man nylig har hatt medikamentskifte, enten dette skyldes anbud eller medisinske forhold.

Hvis medikamentene blir stjålet vil reiseforsikringen som hovedregel dekke erverv av nye, men sjelden dekke for tidlig hjemtransport. Men man må i samråd med lege vurdere om man kan fullføre reisen uten medikamenter eller ikke.

Medikamentene bør ikke være i innsjekket bagasje, men fraktes i håndbagasjen. Det anbefales å ha med mer enn bare det man trenger til selve reisen, slik at man også tåler forsinkelser ved for eksempel hjemreise.

Les også

schedule25.11.2022

→ Solidaritetsmarkering i Trefoldighetskirken

Under årets markering av verdens aidsdag 1. desember gjeninnføres markering i kirken, slik det var tradisjon for i mange år. Med musikk og lystenning ønsker vi alle velkommen til å minnes dem som er rammet av hiv og aids gjennom tidene.

schedule25.11.2022

→ Faglig påfyll hos Fafo 1. desember

1. desember markeres verdens aidsdag over hele verden. Bli med HivNorge og Fafo til lunsj med faglig påfyll, hvor vi tar opp erfaringer og lærdom etter 40 år med hiv.